Thứ Ba, tháng 11 29, 2011

* Chùm thơ : Đà Lạt

Ngày đầu:


Xinh quá đây rồi một phố thơ,
Non cao xanh biếc những mong chờ,
Lòng người viễn xứ say chưa thoả,
Nhìn thông sống bạt ngàn giấc mơ.

    
Đêm đầu:


Bao phủ quanh hồ lớp dày sương,
Gác lạnh đêm nay thật đoạn trường,
Quê nhà -xứ lạ! thân tri khách,
Nỗi niềm canh cánh giữ tình vương.

Ngày hai:

Lặng lẽ bên hồ những khách thơ,
Và từng đôi trong chiếc thiên nga,
Êm trôi về cõi nào xa vắng,
Đâu còn nhung nhớ tháng ngày qua.Ngày về:

Ta mong em là một người tình,
Yêu thương tha thiết vẹn nghĩa lành,
Vạn lý cách ngăn sầu ly biệt,
Mong ngày hội ngộ vẫn hồn trinh.
01/1995
Båch Xuân L¶c