Thứ Năm, tháng 11 03, 2011

* Phượng muộn.

Qui Nhơn buổi đầu thu,
Tôi vẫn đi trong sương,
Đâu hay lớp bụi đường?
- Lòng vời vợi nhớ thương,
Tôi mảnh tình tha hương.Ta chờ nhau - trường cũ,
Chút nắng hờn thu vương.
Ta đưa nhau về biển,
Nhìn núi Hàn buồn thương,

Cành hoa nào nở muộn
Phượng có hờn anh không?
- Không cành hoa nào muộn.
Vẫn là tình xa mong.

Vẫn nở trong lòng ta,
Một màu phượng thiết tha,
Vẫn là niềm yêu cũ,
Của dấu xưa chưa nhòa.