Thứ Hai, tháng 11 12, 2012

* Cùng với Đông Oanh trên SPQN : Tóc Rối.

Đông Oanh:

"Chắc gì mình hạnh phúc
Nếu kiếp này có nhau
Chỉ mong sao người ấy
Sống nghĩa tình với ai!

Mộng xưa vùi dĩ vãng
Nhắc lại thêm bẽ bàng
Lời thề trăm năm ấy
Theo gió thoảng mây bay!

Kiếp sau nếu gặp lại
Chẳng biết có đổi thay
Nếu cũng như kiếp này
Thà đừng cùng chung lối!Cuộc đời như tóc rối
Thanh thản chải từ từ
Từng sợi từng sợi một
Sẽ thấy mình bình an!"ĐO.
      
                                                                                                                                      locbach:
 
                                                                                                                                "Ai mà khờ qúa vậy?
Đã làm rối tóc em.
Ai mà vô tình vậy?
Để cho em phải buồn.

Phổ nhạc Kiều Tấn Minh,Ca Sĩ Thiên Hương
Dầu ai gây nên tội,
Thì xin để anh mang,
Lần này cho anh được,
Làm chiếc lược nhỏ sang.

Trong tay em thon nhỏ,
Gỡ rối dần tóc xanh?
Đừng hẹn nhau kiếp nữa!
Anh chắc chẳng tái sinh.

Lược trong tay em chải,
Tóc rối được gỡ dần,
Đếm thời gian vô tận,
Còn nói gì nữa không?

Bao giờ tóc hết rối?
Anh lại phải lang thang,
Tìm vui trong thơ nhạc,
Chới với từng Đông sang.

Oanh vàng thôi ngừng hót,
Người không hiểu vì sao?
Anh người mang nhiều tội,
Nặng nhất: rối tóc xanh."BXL.