Thứ Sáu, tháng 11 23, 2012

* Cùng với R.Xưa trên Hương Xưa : Nhắc.

R. Xưa :

"Nhắc dùm cái thuở anh say
Quên trời, quên đất, quên ngày , quên đêm
Chỉ còn một bóng là em
Cứ vướng vấn mãi nhem thèm anh luôn." R.Xưa
 

 
locbach  :
 
"Nhắc anh cái thuở ngủ ngày,
Vì đêm bận rộn lay quây với tình.
Cho đến khi ánh bình minh,
Giật mình mình thấy chữ tình chưa yên."BXL.