Thứ Tư, tháng 11 28, 2012

* Cùng với HN Tin trên Hương Xưa : Nhắc.

HN Tin :
"Nhắc là để nhớ để quên
Càng xa nỗi nhớ càng lênh láng sầu
Về đâu, ta biết về đâu?
Bến đò năm cũ xa rồi còn đâu!"HNT.
 
locbach :
"Có người nhắc để nhớ quên,
Có người nhắc để đừng quên chuyện kìa.
Chuyện kìa chuyện kỉa chuyện kia,
Chuyện gió thổi tắt đèn khuya bên mình"BXL.
 
HN Tin :
 
"Có người ở tận bên Tây
Quê hương một thuở vẫn ngây ngất tình
Quốc Tuyên, Nguyễn Tiết, Đông Oanh
Cùng Lâm cẩm Ái sao đành người ơi!
Người đi muôn dặm xa vời
Chừng nào về để nói lời yêu thương!"HNT.