Thứ Hai, tháng 11 19, 2012

* Cùng Thu Thuỷ trên Hương Xưa 02 : Đâu Phải Vì Mưa.

locbach:
...............Mưa với anh là lời ca,
Có thêm chất liệu lân la với đời
Mưa cho thương nhớ đầy vơi,
Về em nho nhỏ cút côi nhọc nhằn.
Hay cùng anh hội trăm năm,
Tuổi dầu ngắn lại...cố ngăn mưa dầm.
Nói anh nghe tiếng thì thầm..
 
 
 
Thu Thuỷ:

Mưa với em là tiếng lòng
Ngoài hiên rả rích trong phòng lạnh căm
Hạt mưa tan vỡ mù tăm
Dư âm còn đọng đêm nằm buồn tênh
Mưa cho đường sá gập ghềnh
Không gian cách trở... lãng quên bao ngày
Em nhớ anh...anh có hay...!