Chủ Nhật, tháng 11 25, 2012

* Cùng nguyentiet trên Hương Xưa 03: Đâu phải vì mưa.

nguyentiet :

"Trời mưa thì mặc trời mưa
Thương em anh cứ lội bừa sang thăm
Cớ gì hờn dỗi xa xăm
Cớ gì lại trách thì thầm tiếng mưa
Tại duyên chưa gặp lời thưa
Nên trăm năm thấm ướt mưa lạnh lùng"NT.
 
locbach :

"Thật tình không phải vì mưa,
Bởi thương không đủ đổ thừa vẩn vơ.
Mưa trong anh là tiếng thơ,
Là niềm giao ngộ của thơ với đời.
Thì em ơi chẳng nhiều lời,
Tình anh anh giữ,đoái hoài chẳng mong.
Em ơi!duyên là phận long đong!"BXL