Thứ Ba, tháng 11 27, 2012

* Cùng vói Phan Minh Thu trên HX. : Quê hương.

Phan Minh Thu:

"Quê hương nằm trong ký ức
Theo cùng trên những chặng xa
Nỗi nhớ trở mình tỉnh thức
Một miền quê chẳng phai nhòa.".PMT.
 
???
 
 
locbach:

"Quê hương ngàn đời vẫn đẹp,
Đâu cần mùi phấn màu hoa,
Quê hương trong tôi là Mẹ,
Thương yêu mật ngọt tình cha..."BXL