Thứ Bảy, tháng 11 03, 2012

* Chùa.

Nhiều lần thăm lại quê hương,
Lòng tôi như thấy tình thương càng đầy.
Hạnh phúc tôi đến phút giây,
Sáng nhoà rồi tắt phố này núi xa ?
Xóm trên làng dưới tôi qua,
Nhiều Chùa,Đền,Miếu phồn hoa nhiễu điều.
Quê hương tôi rõ đẹp nhiều,
Đường thôn ra nét,chuông chiều vọng linh.
Lời Kinh gởi gắm sự tình,
Tiếng than uất nghẹn sau bình hoa sen.
Bàng hoàng cùng nhịp tiếng cheng,
Chùa nhiều như để đón thêm hiền tài.
Đời nhiễu nhương chẳng hợp thời,
Tìm về Tam Bảo giữa đời bể dâu.
Từ Bi bóng mát về đâu?
Giữ tâm giữ đạo chờ màu sáng trong..
Tôi còn gì để mà mong,
Âm vang xưa cũ trong vòng cũ xưa...