Thứ Sáu, tháng 11 09, 2012

* Cùng với các bạn thơ trên Hương Xưa:"Thả tình" của LVK.

(Hoạ thơ Lương Viết Khiêm cùng với Hoa Cỏ May và Nguyễn Ngọc Thơ)


Lương Viết Khiêm:

"Ta thả tình ta xuống biển em
Mênh mông sông nước biết đâu tìm
Cuối nẻo trần gian sông biển cạn
Ta vớt tình lên đâu thấy em"LVK.
 
 

locbach :

"Tôi đổ thơ tôi xuống vực sâu,
Còn nghe văng vẳng xám một màu,
Còn tìm chi nữa! tình không thật,
Sao mãi mơ màng bóng đêm thâu."BXL.

Hoa Cỏ May :

Thơ là tiếng nói của trái tim
Sao vội đổ đi biết đâu tìm
Tôi vớt đem về phơi khô ráo
Để khi người nhớ tôi cho xem (Hoa Cỏ May)

nguyen ngoc tho :

Tôi đứng bên vực sâu nhìn thấy
Những mối tình thơ rụng nổi niềm
Hoàng hôn buồn rớt màu mực tím
Như vẽ màu yêu đáy mắt tim…(NNT)