Thứ Ba, tháng 11 06, 2012

* Cùng Thu Thuỷ trên Hương Xưa : Thu vàng

Thu Thuỷ:

"Thơ chứa đầy mùa Thu
Nỗi nhớ khuất xa mù
Nghe chừng ở đâu đó
Tình ta nhuốm âm u" TT.

Thu Thuỷ (thứ 3 từ bên trái )


locbach :

"Ta nghe lá thu rơi,
Lòng quyến luyến không rời,
Rồi như trong thinh lặng,
Lịm chết rồi tình tôi."BXL. 


Thu Thủy :
 
"Tưởng rằng tình rất thật
bỗng chốc hóa xa khơi
Mùa Thu buồn người ơi
Trong tôi sầu chất ngất."TT.
locbach :
 
"Trong giòng đời không thật,
Cứ cuộn mãi Thuỷ ơi,
Dù thu lá không rơi,
Sầu mãi ngập lòng tôi."BXL.