Thứ Bảy, tháng 11 24, 2012

* Ở nơi đây.

Viết hoà với bài "Ở một nơi nào.." của Rêu trên HX. (23/11/2012).
 

"Trời đã vào đông rồi đó em,
Nhành mai lá rụng rũ bên thềm,
Vài cơn gió đến mang hơi lạnh,
Và mưa nặng nhẹ gợi buồn thêm.
*
Trời đã vào đông anh nhớ em,
Môi hiền nồng ấm đã bao đêm,
Bao đêm em hỡi! em còn nhớ!
Không áo thân nết ngủ hiền ngoan.
*


Trời đã vào đông anh ở đây,
Sương khuya tuyết sớm dáng hao gầy,
Khánh Ly còn hát lời ru Diễm,
Anh còn thờ thẩn em có hay!"BXL.