Thứ Năm, tháng 11 22, 2012

* Cùng với Huỳnh Minh Lệ và Nguyễn Trắc Hiếu trên Cuongde.org : Nụ cười nguyên thuỷ.

Huỳnh Minh Lệ:

Niềm vui ngó lại nỗi buồn,
Hôm nay vui vẻ bắt nguồn hôm qua,
Trùng khơi ngồi nhớ giang hà,
Nụ cười nguyên thủy em là suối khe,
........................................... Minh LệNguyễn Trác Hiếu:
Thơ anh bỗng trở lạ ghê
Làm sao anh biết suối khe mỉm cười
Mắt anh nhìn thấu áo người
Hay anh tưởng tượng nụ cười suối khe?NTH.
 Bạch Xuân Lộc :


"Suối khe chỗ lộ chỗ che,
Chỗ lộ khỏi nói,chỗ che huề cười!
Thi nhân tưởng tượng hơn người,
Lệ cười, Hiếu tưởng nguyên lời suối khe".BXL
Nguyễn Trác Hiếu
Thơ ai ẩn dụ quá trời
Suối khe cũng phải mỉm cười đọc thơ
Bạch Xuân Lộc
"Thơ này không chỉ là thơ,
Mà vờ giới thiệu suối khe cho người,
Chỉ có họ Trịnh hiểu thôi?
Họ Khánh cũng phải tới lui bao lần.
Hiểu không nổi thôi chẳng cần,
Cứ vớ cứ vẩn làm thân cao dày.
Một mai ai có lời rầy,
Thế tình nguyên thuỷ dẫy đầy suối khe"BXL