Thứ Năm, tháng 11 01, 2012

* Mừng thọ.

Bà Cố nội và Chắt- Bảo Nhi
 
 
Mẹ Kim Trì,cha ở Vũng Nồm,
Những ngày kháng Pháp rối như tôm.
Biết nhau Nội Ngoại cho thì cưới,
Thương nhiều năm tháng đến chục con.
*
Mừng thọ Mẹ Cha quá tám mươi,
Cháu chắt quần quanh mim mỉm cười,
Ông Nội còn sung tìm bồ nhí!
Nhưng rồi chân yếu phải ngừng thôi.
*
Mẹ Cha vất vả suốt một thời,
Xế chiều có được chút thảnh thơi,
Thương con quý cháu lo từng đứa,
Khôn lớn ,hiền ngoan xứng với đời.
*
Chúc thọ năm này năm sau nữa...
Ông bà hạnh phúc chúng con vui.