Thứ Tư, tháng 11 14, 2012

* Mặt nạ.

Tôi đã mang mặt nạ ,
Các bạn cũng mang đi,
Thứ mặt nào bạn thích ,
Mình sẽ chẳng biết nhau ,
Giữa cuộc sống này đây.

Ngày mặt quỷ tâm người.
Yêu  không nói bằng lời,
Ghét cũng không ai hiểu.
Chỉ tìm nhau làn hơi,
Bao biến động xa rời.

Ảnh Wikipedia


Một ngày Halloween(*),
Bề ngoài tuy quái dị,
Nhưng nhận được chính mình,
Rồi sau ánh bình minh,
Trở về trong thánh thiện.

Ghi chú:(*) ngày 31 tháng 10 hằng năm.