Thứ Bảy, tháng 11 17, 2012

* Cùng MeoCon trên Hương Xưa: Đâu Phải Vì Mưa.

Meocon:

,"Mưa chi ác dzữ dzậy trời
Mưa làm ướt áo em tôi...lạnh lùng!"MC.

MC.
 
locbach :

"Để cho tôi phải ngại ngùng ,
Nhìn em áo mỏng mà lòng thưởng thương."BXL.