Thứ Sáu, tháng 11 02, 2012

* Cùng Kim Đức trên Hương Xưa:Tạ ơn ngày có ta.

Kim Đức :

"Cảm ơn Người đã cho ta
Đi hoang vào cõi nhạt nhoà buồn vui
Bước vào từ buổi cuối thu
Rong chơi lời hát, lời ru muộn phiền
Ngàn tia nắng, chút bình yên
Thênh thang vào cõi vô thường hợp tan
Cõi trần chật hẹp phù vân
Vẫn giang tay đón cuộc tình trăm năm"KĐ.
 
Vợ chồng Kim Đức-Ngọc Châu
 
locbach:
 
"Vui vầy tình cuộc trăm năm,
Quên đi khốn khó nặng oằn của nhau.
Hạnh hôm nay,phúc mai sau,
Không quên ơn đức công dày Mẹ Cha.

Nhờ Người mới có thân ta,
Cho ta vào chốn hát ca với đời.
Để khi bóng ngã bên đồi,
Đạo nhân hiếu trọn,chân trời hư vô."BXL.