Thứ Bảy, tháng 11 10, 2012

* Chẳng thể.

Viết theo"Chẳng thể" của Minh Kiên trên Hương Xưa (08/11/2012).
 
 

"Đời mình hẳn có nhiều điều chẳng thể,
Chẳng thể quên cũng chẳng thể được quên,
Sống bâng quơ theo năm tháng buồn tênh,
Chẳng thể khóc, chẳng thể nào được khóc,
Bởi khổ đau giày vò từng gang tấc,
Vướng mang nhiều mà chẳng thể bỏ đi?
Ôi lòng ta đầy ắp những dị kỳ,
Tro bếp cũ chẳng thể nào tan biến."BXL