Thứ Hai, tháng 11 05, 2012

* Cùng Lê Khánh Luận trên cdnth6875:Lời thoại mùa thu.


Lê Khánh Luận :"Tinh mơ vừa thức giấc,
Vần thơ lạc nơi này,
Giờ thơm mùi hoa cúc,
Mến tình ai đắm say?"LKL.


locbach:
 
“Qua rồi cơn mộng mị,
Thanh thản bước chân như,
Quanh mình hương cỏ mục,
Gọi nhau tình thiên thu.”BXL