Thứ Năm, tháng 4 24, 2014

* Mặc nhiênChẳng vui gì nắng sớm lên,
Không buồn chi bóng chiều tuôn tây đồi...
An nhiên tọa giữ tâm tôi,
Xôn xao cũng tạo nên lời xôn xao.

Ảnh Internet
Quanh mình lắm nỗi hư hao,
Đâu nơi mở được lối vào an nhiên.
Những lo vạn khổ xích xiềng,
Giòng Từ thanh thoát nơi miền hư không!
(Còn tiếp..)