Thứ Tư, tháng 4 16, 2014

* Lá rơi

Giao mùa lá úa tàn rơi,
Ngoài kia không chút gió mời lá đâu.
Cho tôi hiểu được chút sầu!
Bao nhiêu nghiệt ngã tự cầu duyên sinh.
Ảnh Internet
Hôm qua dưới nắng bình minh,
Mà nay trông lá một mình lững lơ.
Ngóng trông theo bóng dật dờ,
Như còn gượng nhắn lời thơ ủ buồn.

Còn thế tuôn,còn mãi vương,
Ngập hồn tôi chất tình buồn năm xưa.
Nhớ em dầu dãi nắng mưa,
Cho tôi bóng mát nghỉ trưa bao lần.

Nhớ em khuya sớm chuyên cần,
Che tôi giông gió ấm thân mưa dầm.
Lá đi về phía âm thầm,
Có không không biết có phần đời sau...