Thứ Ba, tháng 4 01, 2014

* Đôi bờ 02

Lại nữa… bên này nhớ bên kia,
Mưa rơi lạnh chút nhớ nắng hè,
Sương mai mấy giọt-ngày oi ả,
Tình ta rồi ...mộ khúc nắng mưa.

Ảnh Tăng Thanh Hà

Em biết Melbourne đã vào thu!
Trời giăng mây thấp ngỡ sa mù,
Dockland lê bước mùi biển mặn,
Tìm vơi sao được những ưu tư...!

Xa lắc ...còn nghe tiếng ve sầu,
Từ trong đâu đó một niềm đau,
Của thời xuân sắc đành buông thả,
Còn vang chen chúc những con tàu ...

Mà nhớ người đi có trở về,
Dẫu lòng không hẹn với đam mê,
Thôi em giữ chút tình riêng ấy,
Sợi nắng mong manh buổi xế hè.