Thứ Bảy, tháng 10 11, 2014

* Toan

Vừa toan bán nốt cuộc tình,
Chỉ mong giữ lại tiếng "mình" đêm qua.
Đêm nguyệt thực (*)...sáng tối nhòa,
Rồi em đi để... vẫn ta một mình.

Thế này có vui không quý vị!
Dù toan mua lại chút tình,
Đã vung vãi giữa mịt mùng thế gian.
Như lằn sáng chớp vội vàng
Rồi sao giông giống ...đa mang bao giờ...


Lại toan ghi vội vần thơ,
Của ngày xưa đó trong mơ chợt về.
Chưa kịp môi nhấp ...ù ơ,
Đã quên một khúc bên lề đua chen...

Và cũng toan nhắc đến em,
Một góc trăng khuyết của đêm qua rằm.
Như vết sầu hằn trăm năm,
Thấy ân hận mãi tối tăm nơi này.

(*): Tối hôm qua có nguyệt thực toàn phần được nhìn thấy từ phần phía nam của nước Úc.