Thứ Năm, tháng 10 16, 2014

* Eo Gió - chờ

Thân mến gởi tặng hai bạn mình LQ Vinh và PT Khoa ...đã chôn chân nơi phố núi BMT.

LQ Vinh và PT Khoa
Eo Gió của tôi dấu yêu ơi!
Chiều nay nắng nhạt tím ngang trời.
Tóc vờn theo gió chờ ai đó...
-Còn chút tình xưa ...có vì tôi!


Ảnh internet
Eo Gió người đi đã khác nhiều,
Những hàng đá xám ...dấu xanh rêu,
Vết mòn chân đất phai năm tháng,
Đám cỏ bên triền núi...quạnh hiu.

Eo Gió của tôi...những dấu yêu,
Bên giếng non tiên nhay nháy cười,
Thơ ngây tôi ngắm vòm sóng ngã,
Một rồi ,hai đến ,ba ùa theo...

Eo Gió vẫn còn kia phải không?
Niềm riêng mãi sống ở trong lòng,
Em đã buồn tôi ...về phố núi...
Hôm nao mình lối cũ thong dong!

Eo Gió của tôi của mộng mơ,
Trăng vằng vặc tỏ một trời thơ,
Của anh khờ khạo em bé bỏng,
Để lỡ ...tình kia những mong chờ.

Eo Gió của tôi dấu yêu ơi!
Chiều nay nắng nhạt tím ngang trời.
Tóc vờn theo gió xa trong gió...
-Bởi chút tình xưa ...gắng chờ tôi!

Eo Gió, Nhơn Lý,Quy Nhơn,Bình Định,Vn.