Thứ Sáu, tháng 10 31, 2014

* Tham nhũng

Ai cũng than phiền...
Sao mà nhiều quá vậy!
Ngày càng đầy dẫy khắp nơi...

Chuyện xưa như thời hoang sơ của trái đất.
Nhưng cũng mới rượi như chuyện TC.
đang tiến hành nhiều thủ đoạn để xâm lược biển đảo Việt Nam.

Ảnh internet
Hằng năm Trung Cộng họ có hằng trăm
ngay cả hằng nghìn quan chức lãnh án tử hình bởi tội danh tham nhũng to nhỏ khác nhau...

Điều này dù nhỏ nhặt cũng xảy ra ở nước Úc,
Một số vị dân biểu gian lận công tác phí ...bị truy tố, nhận quà biếu một chai rượu vang không khai báo ...vì tự trọng đã xin từ nhiệm trước khi bị luật pháp hay đảng đối lập khởi tố vi phạm luật tham nhũng.

Việt Nam mình trong gần 70 năm qua,
thấy làm việc gì cũng na ná giống Tàu Cộng,
Nếu không muốn nói là được lãnh đạo từ xa.
nhưng diệt tham nhũng thì quả là đầy tính nhân đạo.
Hay như là quốc gia này chưa hề có tệ nạn ấy bao giờ.

Thật ra tham nhũng Việt có quy cũ và đã trở thành văn hóa truyền thống như truyền thống chống ngoại xâm trong thời đất nước thanh bình.

Trong mối quan hệ tiếp xúc dù là một cuộc vui cái mầm tham lậm nhau cũng ẩn chứa trong đó rồi...
Còn cao hơn...hễ được làm quan là phải lượm...
"tham nhũng " bằng mọi hình thức...nếu lập thành tập đoàn ăn lận ngân sách quốc dân thì được kêu là "nhóm lợi ích" ...luật pháp bó tay,dân chúng lắt đầu.

Nhóm phải thu tóm thật nhiều chuẩn bị cho lúc bị sa cơ thất sủng và có dư thừa để nuôi dưới luồng trên,để cho toàn gia và dòng họ đỡ nhờ.

Họ không hề hay biết những Marcos ,những Suhatto...dẫu giấu tài sản ở nước ngoài vẫn bị chính quyền mới niêm phong ...

Thế còn người dân cứ cam chịu và rồi đất nước sẽ ra sao !
Những kêu rên giấu kín trong lòng...không ai thèm nói nữa ,có nói cũng bằng thừa có khi lại mang họa vào thân.
"Tham nhũng" tự do hoành hành lũng đoạn đến cả nền đạo lý quốc gia.