Thứ Bảy, tháng 3 18, 2017

* Ngủ chưa em

Ai cũng ngủ cả rồi ?
Còn ta sao lại thức !
Nồng men còn rưng rức,
Đời mấy lần được say,
Em phương nào có hay !
Ảnh fb tự chụp.
Ai cũng yên giấc rồi,
Còn ta sao chưa ngủ?
Đèn đêm mờ sương phủ,
Bóng nghiêng dài ủ rủ
Ngã vùi trong hoang vu.

Ai cũng đã ngủ rồi,
Còn có mình ta thôi?
Một đêm với u hoài,
Bao cảnh đời tả tơi,
Nhớ em rối... rối bời !

Biết em ngủ yên rồi,
Ta buồn trong đơn côi?
Bơ vơ nơi xứ người,
Đêm cùng mình lẻ loi,
Buồn một đời lẻ loi.

Có còn ai không nhỉ,
Thức cùng mình đêm nay?
Môi mặn mềm men say,
Em đâu rồi men cay,
Có cùng ta đêm này!

Người còn thức có hay,
Ta nổi niềm có hay?
Đời mấy lúc sum vầy!
Đời mấy lần chia tay,
Ta còn lại gì đây ?

Có còn ai không nhỉ,
Chuyện cùng ta mấy khi ?
Cạn hết rồi men cay,
Em đâu rồi men cay,
Vui cho qua đêm này !