Thứ Bảy, tháng 3 25, 2017

* Đêm ở đảo Cô Tô nhớ quê

Đi đâu
cũng mong về nhà,
Bát canh rau đắng,
dưa cà mắm nêm.
Ảnh bxl. Hòn Sư tử,đảo Cô Tô con, Vịnh Bắc bộ.
Nhớ mẹ
thao thức trong đêm,
Chăm con có được
giấc yên không nào!

Có đi đâu...
dẫu nơi nao !
Cũng về thăm lại,
vũng ao quê nhà.
Tình gia tộc...
bao thiết tha !
Nghĩa đồng bào thắm...
có ta có người.

Biển xanh
nước mát lòng tôi,
Cây xanh trùng điệp
núi đồi rừng sâu !
Dẫu còn
một đám mọt sâu,
Cố công đục khoét
nát nhầu của chung...

Đường quê xa tít
mịt mùng ,
Đêm Cô Tô rạng
một vùng đảo khơi !