Thứ Sáu, tháng 3 31, 2017

* Sóng Quy Nhơn

Trên cao
mây tạo sóng trời,
Dưới đất
nhân tạo sóng người
lô nhô.
Ảnh Google 
Khoảng không kia
sóng hư vô,
Lòng tôi sóng nổi
nhấp nhô bao tình !
Yêu !
trận cuồng phong vô hình,
Xô đời tôi ngã
cuộc tình đầu tiên.
Bước thêm
thêm bước ... lặng yên !
Bước toan tính bước
phúc bên hạnh kề.
Sóng từ đâu
vỗ
mạn be,
Chao thuyền mất lái
thẩn thờ một khi.
Theo mây, gió
sóng cuộn đi,
Quy Nhơn còn lại
chút gì nơi đây...
Sóng cao
cứ ở trên mây...