Thứ Bảy, tháng 4 01, 2017

* Sáng Quy Nhơn

Sáng nay
nắng sớm tháng ba,
Sương mùa xuân đọng
quanh tà áo em.
Ảnh bxl, hồ sinh thái Quy Nhơn. 
Sáng nay
nắng mới qua rèm,
Em đi để lại
bên thềm giọt sương.
Sáng Quy Nhơn
sáng của thương,
Chưa tàn giọt nhớ
vấn vương một đời.
Còn nơi đây
những đầy vơi,
Em đi để lại
bên đời mình tôi !
Sáng nay
đã sáng thật rồi...
Hai mươi năm đủ
để tôi bất thường...
...về nơi đây
sống với hương,
Với màu hoa nắng
bên đường bụi lê.
Quên đi hết
những mùa mê,
Của thu gió nhẹ
đông về mưa giăng.
Đêm qua
mơ thấy bóng trăng !
Xuân già dấu vết
nắng trong bạch đầu.
Với Quy Nhơn
với đầm sâu,
Vươn cao tay sải
hai đầu cầu xa.
Bùn sông ra biển 
vẫn ngà,
Sáng nay 
tôi biết chuyện trò ai đây!
Quanh mình
màu nắng bủa vây...