Thứ Ba, tháng 8 01, 2017

* Chào Cali.

Chào Cali. !Em
của miền đất hứa,
Ta còn gì
đâu nữa mà mong!
Ảnh Lê Thiện (Hiến).
...đã rồi
tóc bạc răng long,
Đã rồi gói mỏi
lưng còng chân xiêu.
Đến với em
tuổi xế chiều,
Chỉ là gợi nhớ
đôi điều chưa cam.
Xưa cũng
tranh chấp Bắc-Nam,
Qua rồi trong họ
ngập tràn tình thương.
Còn... Việt mình ...
vốn lạ thường !
40 năm vẫn
lạ thường cách xa !
Mộng thái hòa
như hương hoa,
Rồi như
bùn nhớp quê cha dẫy tràn.
Ngày nay
xuôi ngược lang thang!
Xứ người sống kiếp...
... vô vàng tự do.
Chiều còn say
những đắn đo !