Thứ Bảy, tháng 9 30, 2017

* Tháng 9 Melbourne (6)

Cuối ngày
một thoáng xuân qua,
Trinh nguyên hương sắc mặn mà
trinh nguyên...
Hoa kia dẫu ...
... nở ven đường,
Vẫn là bóng dáng
xuân
thường đời ta!
Ảnh bxl. fb.
Melbourne,
quê hương thứ ba,
Một miền đất hứa
sống qua nửa đời.
Tình nhân loại đẹp
tuyệt vời!
Mọi nguồn văn hoá
sáng nơi yên lành.
Thượng tôn luật pháp
dĩ đành,
Nhúng nhường, khiêm tốn
trong tình tiếp giao.
Xuân về đây
chẳng là bao!
...đủ cho mình ngỡ
lúc nào cũng xuân!
Nhớ Quy Nhơn
nặng trĩu lòng,
Thu về trời có
sáng trong không nào !