Thứ Ba, tháng 2 06, 2018

* Lại về (3)

Một lần đi
mấy lượt về!
Để tìm cái nhớ
ngày thơ riêng mình.
Ảnh fb. bxl

Những vầng song thất...
trữ tình,
Cách ngôn, tục ngữ...
thoáng hình quê hương!
Phủi trên vai
lớp bụi đường,
Làm thân vong bản
mang hồn Việt Nam.
Về để nghe
lại tiếng đàn,
Câu bài chòi cổ
"sề,cống,san..." năm nào.
Tháng giêng Nguyên Đán,
Nguyên Tiêu...
Mùa hoa rộ nở
thì thào mừng xuân.
Em tôi mơ...
nắng ươm mầm.
Có người chăm chút
cánh hồng thơm hương.
Để nghỉ chân mỏi
vô thường ...
Con đường nghìn dặm
vấn vương còn nhiều.
Hay... xin lỗi
những dấu yêu!
Xa xôi cũng nhức nhói nhiều,
đành thôi.
Chiều nghe
tiếng nói không lời,
Của người cam khổ
một đời nhiễu nhương.