Thứ Ba, tháng 2 13, 2018

* Nha Trang 2/18

Tôi ... trong
chiều nắng cuối đông,
Nha Trang vàng sóng
một dòng miên man.
Ảnh fb. BXL.

Năm xưa
cát vẽ đôi hàng,
Hôm nay biển hát
lang thang bóng mình!
Vượt triều dâng
Vinpearl xanh,
Đâu rồi
yên ấm trên ghềnh đảo xưa!
... Chờ xuân
cho khúc giao mùa!
Chờ người mòn mỏi
giao thừa
về không!