Thứ Năm, tháng 2 15, 2018

* Quy Nhơn - xuân (3)

Diện sắc vàng mai
bóng Tết về,
Cúc thơm, vạn thọ...
cũng đua khoe,
Ảnh fb.


Tinh hoa Nguyên Đán
bao năm phủ...
Việt lịch trùng Trung
há mệnh hề!