Thứ Sáu, tháng 2 16, 2018

* Quy Nhơn- Xuân (4)

@Khúc 1
Hôm nay
màu nắng thật vàng,
Xùng xình
nồm bấc rộn ràng gió Xuân.
Ảnh fb. BXL.

Vàng thêm mấy!
Nữa lung linh,
Nắng Đầm Thị Nại
sáng vùng biển Đông!

@Khúc 2
Hôm nay
nắng thật ánh vàng,
Vàng hoa ngàn lối
xóm làng quê tôi.
Đầu xuân mới
về đây rồi,
Ghềnh xưa còn nhắc
nhớ người tha hương!