Thứ Năm, tháng 2 08, 2018

* Quy Nhơn- Xuân (1)

Như đã có
hương xuân,
Chưa là
ba mươi Tết,
Trong ngoài
đều nhộn nhịp,
Gần xa
những tưng bừng.
Ảnh fb. BXL.

Về Quy Nhơn
đưa Táo,
Nhắn ngài
tâu Ngọc Hoàng,
Năm qua
đầy khiếp nạn,
Mong
xuân này bình an!

Chỉ đơn giản
thế thôi,
Xuân!
là của muôn loài,
San sẻ chút
Xuân ơi!
Dẫu tuổi đã
luống rồi.

Xuân!
vẫn còn với tôi,
Ngây ngất
mãi khôn nguôi...