Thứ Sáu, tháng 4 06, 2018

* Melbourne Thu 2018 (1)

Chỉ mới qua
mấy ngày đầu thu,
Melbourne...
lá nhành táo trước nhà
đã như bùi ngùi trông nắng nhạt.
Ảnh fb. bxl.

Lo âu gì mà ngần ngại
xòe đón ngọn hắt hiu,
Đứng trông
bóng ngã về chiều,
Phút giây thiền đạo
ngộ điều nhân sinh.
Thời gian vốn dĩ
vô tình,
Mùa đi mùa đến ...
Còn hình dáng xưa!
Về đi em như sắp mưa,
Lay bay nhè nhẹ
đủ, vừa xót xa.