Thursday, April 05, 2018

* Đi hay Về (3)

Hãy để họ đi ...
cho tôi về !
Tang bồng bốn biển
thỏa sơn khê,
Ảnh fb.

Hơn nửa đời qua
như một thoáng,
...còn gì đâu
mê nữa
chẳng đi về ...

Người đi tìm mối
vong thân bán,
Kẻ ở mơ hồ
chốn dung thân,
Tưởng đất quê cha
nghìn năm trụ,
Nào hay bờ cõi
hẹp co dần...

Tôi về tìm lại
trên nền cũ,
Bóng dáng người thân,
lối quen xưa,
Dẫu nhánh dừa
góc vườn không còn đó,
mà là đây
cơn gió chướng giao mùa!

Đang giữa tiết xuân
mà biển động,
Nước đục ngầu
hụp lặn bắt gì đây,
Quê tôi
biển bạc Tàu thâu,
Buồm tuôn Tây hướng
đôi đầu cách xa!