Thứ Ba, tháng 10 16, 2018

* Bangkok (2)

Lần dừng chân Bangkok,
Đợi tàu qua Sài Gòn,
Nhìn chân dung vua Thái,
Uy nghi lòng hồng khoan!
Ảnh bxl
Linh hồn của dân nước,
Trách nhiệm trước nước dân,
Dựng xây nền dân chủ,
...cho tự do trường tồn!

Vua không tranh quyền lực,
Dân giữ đạo trung thần,
Vua biết trọng an dân,
Xã tắc luật lệ phân.

Nghĩ quê mình mà thẹn...
Nước đục đọng bùn nhơ,
Nhắc đến thêm ê chề...
Tiếng thở dài...ủ ê!

Xưa Macx Lê nay Tập,
Lẩn quẩn chẳng ra sao,
Máu đã từng tổn hao,
...và nước mắt nghẹn ngào!

Xít hay Pít cũng thế,(*)
Những trò đời đảo điên,
Gây nô dân lệ quốc,
Chất chồng đầy oan khiên.

Sánh sao được Âu Tây,
Nền công lý đã dày,
Chỉ trông Thái thôi đây,
Tàu Cộng cũng phát ngây!

(*) Mac xit, Tập pít.