Thứ Sáu, tháng 7 15, 2022

* Ngày giữa đông 2022

 Giữa mùa đông nắng ấm,
Lạnh lùng áng mây trôi,
Lơ lửng xa xa tắp,
Chim sáo về nhộn vui...
Ảnh fb bxl.
Hàng cây trơ trụi lá,
Khẳng khiu buồn quạnh hiu,
Gió đông vờn đây đó,
Mầm xanh ẩn đâu rồi...
Có con chim câu trắng,
Cục cu bên miếng mồi,
Như đưa tin gọi bạn,
Đến đây này chung vui.
Giữa mùa đông có nắng,
Ấm chút rồi em ơi,
Hãy cùng nhau phơi tắm,
Năng lượng rồi phôi phai!