Chủ Nhật, tháng 7 31, 2022

* Cho xin tí lửa

Tiết trời mù mịt
giữa mùa đông,
Melbourne!
Ồ nghen lạnh quá chừng,
Ảnh Rose Lee.
Đêm nay 0 độ
mai giá buốt,
Chút lửa thôi
sao ấm được lòng?

Ngoài kia gió
từng cơn vi vút,
Bên hiên năm bảy
chụm hít phà,
Hội trường tiếng nhạc
bao nhiêu cặp,
Dung dăng vai tựa...
bản tình ca.

Có thứ lửa nào
không nóng đâu,
Cả cái hờn
ghen ẩn trong đầu,
Chẳng ai biết được
gì để hiểu,
Để thông cảm được
những niềm đau!

Cho tôi thêm
tí lửa được không,
Thuốc nhúm lâu
nôn nóng quá chừng,
Thì ra ống điếu
là bánh khói,
Hơi hám đâu
để ấm được lòng?

Cái rét Melbourne
vẫn còn đây,
Khói lá làm sao
chữa lạnh này,
Đừng ai nhen nhúm
mùi hờn tủi,
Phút giây
êm đẹp giữa vòng tay!