Thứ Hai, tháng 7 25, 2022

* Giả thật

 Trước và sau khi làm đẹp,
Trông thấy thật là khác nhau,
Tuy cũng là con người ấy,
Diện mạo nói lên được gì?
Ảnh fb bxl 
Cái giả mỗi khi một khác,
Tùy vào tô điểm không thường,
Sắc màu điêu ngoa gạt gẫm,
Xấu đẹp mê hoặc mắt thường.
Sự thật tìm được ở đâu?
Nó có hay không hiện hữu,
Quán tâm cũng lắm dị kỳ,
Đổi thay từng hồi suy nghĩ.
Ai đâu tin được con người,
Mỗi sát na một thời biến,
Vô tình duyên nghiệp miên man,
Thân tâm thật giả vô vàn.