Chủ Nhật, tháng 10 29, 2023

* Tự tình

Tôi yêu mến thể chế dân chủ tự do,
nhưng sao tôi không là người lính Cộng Hoà,
Tôi không có thù oán gì với những người làm Cộng Sản,
nhưng sao tôi lại bỏ nước ra đi ?
Ảnh Phu nhân Võ Ngọc Luyện.
Thế hệ chúng tôi chịu đựng quá nhiều nghịch lý vì…
Chứng kiến cảnh nhồi da xáo thịt,
Người ta đánh nhau mà không chịu biết sau lưng mình là những thế lực ngoại bang vô cùng hiểm ác,
Hừng hực hăng say gây cảnh tương tàn, mang danh hiệu tự xưng đầy triết thuyết.
Tự tàn sát nhau đến sức mòn tinh kiệt, nên khi có giặc ngoại xâm thì biển đảo bán dâng?
Cho đến bao giờ mới nhận nhìn nhau là ruột thịt,
Cơ bắp hồi sinh sức mạnh cương cường,
Bảo vệ lãnh thổ biên cương và đòi lại chủ quyền cả biển Đông mà vì khờ khạo nhu nhược đã mất về tay giặc !
Vứt bỏ đi những ngôn từ nồng nặc mùi tanh hôi hậu quả của lỗi lầm.