Thứ Hai, tháng 4 16, 2012

* Hờn

Nhìn anh nhảy với người ta,
Để em ngồi sụ mắt hoa dạ buồn.
Chẳng thèm hờn anh biết không,
Cái cô ấy cứ ngó chừng trừng em...

                                                                 Anh Đồng và Ms Loan.


Nhảy không đẹp - sao anh khen!