Thứ Năm, tháng 4 26, 2012

* Động Thiên Đường.

Thiên đường là chỗ ra sao?
Mà ai cũng muốn được vào ngày sau.
Chẳng ai biết đến dường nào?
Văn nhân,tu sĩ ai nào chẳng mơ.
Từ Thức lên núi quên về,
Non tiên cõi mộng vẫn mơ về trần,
Làm người tôi lắm phân vân!
Ảnh Động Thiên Đường-QB-VN

Đứng bên đây núi ngóng lần núi xa.
Đến bên kia lại muốn về,
Làm thân tục tử đủ bề ngán ngao.
Không lên trời để tìm sao,
Không mê Tiên nữ hái đào Ngộ Không.
Xuống đất sâu động Huyền Không,
Nên thơ cảnh đẹp phong vân dễ tìm,
Thật êm đềm- thật êm đềm,
Thiên Đường hiền mộng,hữu duyên ta về.