Thứ Ba, tháng 4 03, 2012

* Gió chiều.


Ảnh HX.

...................................................
...................................................
Hôm nay gió chẳng thổi về chiều!
Hàng dừa im tiếng cảm cô liêu,
Gió sao chẳng thổi như năm trước?
Cho mãi lòng ta mong nhớ nhiều.