Thứ Hai, tháng 4 23, 2012

* Còn Yêu

Còn nhớ đến người có phải yêu?
Còn đi thơ thẩn nghĩ  ngợi  nhiều,
Còn reo trong gió lời tha thiết,
Có nghĩa là mình vẫn còn yêu?


Có phải là anh thú thật rồi?

Nhớ con lạch nhỏ em và tôi,

Qua mương nước xoáy giòng mương lở,
Lên vai đi anh cõng qua thôi.

Có phải là em đã đi rồi!
Từ cơn gió chướng sóng ngăn đôi,
Từ mùa đông đó ta ly biệt,
Anh mãi ngậm ngùi đếm xuân trôi.

Còn nhớ nhung người vẫn còn yêu,
Cho đêm thao thức xót xa nhiều,
Còn hờn còn trách còn tiếc nuối,

Thì hẳn lòng mình vẫn còn yêu.