Thứ Tư, tháng 4 04, 2012

* Thần Nỏ Liên Châu

Huyền thoại về Nỏ châu thần,
Chĩa núi núi lở-chĩa ngàn ngàn tan.
Nghìn năm xưa dậy tiếng vang,
Cao Lỗ danh tướng thiết toàn Liên Châu.
An Dương Vương được phép mầu,
Giữ yên bờ cõi,khổ đau Loa thành.

Chiếc Nỏ thần - vũ khí được xem là huyền thoại của thời kỳ An Dương Vương

Bắc phương bạo ngược tham ranh,
Nghịch lòng trời chẳng để lành dân ta.
Họa binh đao lắm xót xa,
Khốn khó dân Việt trải qua bao đời.
Nay chúng lại cướp đảo khơi,
Máu dân vô tội ngời ngời biển Đông.
Chúng nhiều tàu chiến tối tân,
Lấn áp vô cớ xa gần kêu than.
Núi cao chúng đã lấn tràn,
Hoàng Trường Sa chiếm đặt làng Tam Sa.
Đất đảo xương máu ông cha,
Đến đời này lại trôi qua đất Tàu???
Tại sao vậy! nghĩ càng đau!
Hiện đại vũ khí...sắm mau kịp cần.
Nguyên tử lực phép chủ công,
Ngày nay phải đắp xây dần mới nên.
Kẻ liều lĩnh...buộc phải đền,
Trả lại biển đảo đất nền năm xưa.
"Nỏ Thần Nguyên Tử" kế thừa...

Tư liệu của khảo cổ học ở Cầu Vực đã “vén bức màn huyền thoại” và trả lại cho An Dương Vương sự thật việc luyện và đúc mũi tên đồng ở Cổ Loa.