Thứ Bảy, tháng 11 01, 2014

* Chiếc bóng

Trăng đêm soi bóng đôi mình,
Cùng em say giấc mộng lành có nhau.
Phận đời mê đắm thâm sâu,
Mịt mùng em đã để sầu riêng ta.

Ảnh Cindy's facebook

Còn tìm đâu dấu chung hòa!
Mà nương tựa lúc gió mùa đổi thay.
Đêm đen bóng vụt tầm tay,
Dật dờ giun dế trong lây lất đời...

Tàn đêm bóng lại với tôi...
Tận cùng lối rẽ bên trời lãng du.
Lá mùa thu ẩn trong thu
Cũng không xóa nét sương mù cỏ hoang.