Thứ Ba, tháng 1 06, 2015

* Nghỉ hưu sớm

Tặng Anh Phương và các bạn nhóm trong hình minh hoạ dưới đây.

Vừa đủ năm lăm,
Da chưa kịp nhăn,
Răng chưa kịp yếu,
Còn nhiều năng khiếu.

Ảnh Anh Phương trên fb.

Họ buộc nghỉ hưu,
Buồn quá ta ơi,
Trong ngoài bực tức,
Lòng còn ray rức.

Hưu sớm làm chi,
Ngày tháng trống...vì,
Việc chi điền trống,
Điểm đến xa xăm.

Hưu non uổng lắm!
Tắm biển suốt ngày,
Lên bến mới hay,
Rằng còn sung quá...


Nhóm nhau à há,
Ka rá Ô kê,
Hát thêm mấy mùa,
Chim Quyên chim Nhạn,

Đi thăm bãi cạn,
Đi dạo đồng khô,
Thăm miết bụi bờ,
Khô cằn sỏi đá,

Thì ra mình đã,
Hưu cũng phải thôi,
Bằng hữu mình ơi ,
Vui chơi kẽo muộn..

Thời kỳ chịu chuộng,
Qua khỏi đôi tay,
Bận bịu lây quây,
Không còn rối rắm.